Jaunumi
att

/18.03.2016/


Š.g. 15.martā Valsts administrācijas skolā notika pirmās mācības Eiropas Sociālā fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

Mācību kurss “Dokumentu izvērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti, dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana” ir pirmā mācību aktivitāte specializētās mācību programmas ”Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) informācijas aprites uzlabošana ar komersantiem” ietvaros un piemērots īpaši LNA mērķauditorijai.
 
Kurss pulcēja vairāk nekā 50 LNA darbiniekus no dažādiem Latvijas novadiem, lai iegūtu jaunas zināšanas un dalītos pieredzē. Turpmākajā mācību programmas gaitā mācību dalībnieki veiks praktiskos darbus grupās, kā arī apgūs elektronisko dokumentu arhivēšanu. Mācību satura nodrošināšanā plānota arī ārvalstu ekspertu iesaiste.
 
Pēc mācībām LNA darbinieki spēs palīdzēt komersantiem veikt mērķtiecīgu komersanta dokumentu izvērtēšanu un optimālu glabāšanas termiņu noteikšanu, mazinot administratīvo slogu darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā.  
 
Š.g. 6.janvārī Valsts administrācijas skola uzsāka īstenot divus Eiropas Sociālā fonda projektus Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” un Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.

att