Jaunumi
att

/29.09.2016/


29.-30. septembrī Rīgā norisināsies starptautiska konference “Ēnu ekonomikas mazināšana: izaicinājumi un risinājumi”, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti dalīsies labās prakses pieredzē ēnu ekonomikas mazināšanas un pretkorupcijas jomā. Konferenci rīko Valsts administrācijas skola.

Eksperti no Austrijas, Šveices, Lielbritānijas, ASV un Latvijas, kuri pārstāv pētniecības, publisko un uzņēmējdarbības sektoru, kā arī sociālos partnerus, diskutēs par ēnu ekonomikas izpausmēm dažādās jomās, analizējot šīs problēmas risinājumus un to efektivitāti, kā arī piedāvājot jaunus veidus ēnu ekonomikas mazināšanai. Tāpat konferences dalībnieki pievērsīsies tam, kā veicināt sadarbību starp publisko, privāto, akadēmisko un nevalstisko sektoru ēnu ekonomikas novēršanā un apkarošanā. Konferences mērķis attiecas arī uz labās prakses apmaiņas veicināšanu, tostarp saistībā ar mācību organizēšanu valsts pārvaldē nodarbinātajiem ēnu ekonomikas mazināšanas un pretkorupcijas jomā.

Plānots, ka tajā piedalīsies vairāk nekā 100 politikas veidotāji, tiesību aizsardzības un citu iestāžu, kā arī dažādu uzņēmējdarbības nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Konferences norises vieta ir Rātslaukums 1, Rīga (Rīgas domes sēžu zālē). Konferences darba valodas ir latviešu un angļu.


Konference tiek organizēta ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" un Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.
 

att