Projekta aktualitātes

att2020.gada 17.-18. jūnijā Latvijas dienesti ar Valsts administrācijas skolas atbalstu piedalījās ASV Tieslietu departamenta Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroja ārvalstīs (DOJ-OPDAT) organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā par noziedzības apkarošanu kriptovalūtas izmantošanas jomā.

Tiešsaistes seminārā ar pieredzi dalījās ASV Tieslietu departamenta eksperti, kas dislocēti ASV, Rumānijā, Serbijā, Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā un Malaizijā.

Seminārs bija sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā tika skatīti bāzes jautājumi un uzmanība tika koncentrēta uz finanšu noziegumu izmeklēšanu COVID-19 pandēmijas laikā, t.sk. naudas atmazgāšanu; uzmanība tika pievērsta kriptovalūtas izmantošanas un digitālo pierādījumu aspektiem. Savukārt otrā daļā bija veltīta praktiskiem jautājumiem (padziļināts līmenis), un tajā eksperti dalījās ar pieredzi kriminālprocesu virzīšanā saistībā ar kriptovalūtas izsekošanu un izņemšanu, kā arī pierādījumu izmantošanu kriminālvajāšanā un tiesvedībā.

Divu dienu seminārā tika apskatītas šādas tēmas:

  • Ievads naudas atmazgāšanas aspektos, un ar to saistītie jaunie izaicinājumi COVID-19 pandēmijas laikā.
  • Ievads kriptovalūtā: kas tā ir, kā to izsekot, kā atrast personas, kas to izmanto.
  • Ievads digitālajos pierādījumos: svarīgākie jautājumi un labākā prakse digitālo pierādījumu autentiskuma noteikšanā un prezentēšanā tiesā.
  • Kriptovalūtas izsekošana un izņemšana (padziļināts līmenis).
  • Digitālie pierādījumi (padziļināts līmenis): svarīgākie jautājumi un labākā prakse digitālo pierādījumu autentiskuma noteikšanā un prezentēšanā tiesā.

 
Semināra katras dienas noslēgumā tika apspriesti aktuālie jautājumi. Uzmanība tika pievērsta sadarbības attīstībai un atbalstam, ko ASV eksperti starptautiskajos datorsistēmu uzlaušanas un intelektuālā īpašuma jautājumos, var sniegt, lai kriptovalūtas nelikumīgas izmantošanas un kibernoziegumu apkarošanu padarītu vēl efektīvāku.

Pasākums bija izteikti starptautisks un dalībnieku ziņā plašs, jo tajā, bez ASV ekspertiem, piedalījās ap 130 tiesību aizsardzības un prokuratūras iestāžu pārstāvji no vairākām valstīm, t.sk. Latvijas, Rumānijas, Serbijas, Horvātijas, Bosnijas un Hercegovinas un Bulgārijas. Dalībnieki no Latvijas pārstāvēja tiesību aizsardzības iestādes un prokuratūru.


Pasākums tika organizēts sadarbībā ar ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att