Jaunumi

Valsts administrācijas skolas vadībā š.g. 23. novembrī tika īstenotas mācības par U teoriju tiešsaistē augstākā līmeņa vadītājiem no Bulgārijas, Latvijas, Polijas un Ungārijas.

Mācības organizētas kā pilotprojekts starptautiskās pieredzes apmaiņas projekta “Sinerģija” ietvaros. Tās vadīja Žanete Drone, līderības konsultante un integrālais koučs.


Mācību diena veltīta augstākā līmeņa vadītāju iepazīstināšanai ar U teoriju, U teorijas rīku praktizēšanai, kas sniegs iespēju veiksmīgāk vadīt pārmaiņas personīgajā, darba dzīvē un sociālajās sistēmās.


Valsts administrācijas skola starptautiskajā projektā “Sinerģija” iesaistījās pēc projekta vadošā partnera - Polijas administrācijas skolas uzaicinājuma. 

Projekta mērķis

Jaunas kompetenču attīstības un sadarbības programmas izstrāde, izmantojot sadarbības tīklu starp Centrālās un Austrumu Eiropas valstu pārvaldes institūciju augstākā līmeņa vadītājiem (valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, ministriju departamentu vadītājiem, iestāžu vadītājiem), kā arī šīs programmas laikā izstrādāto risinājumu ieviešana praksē. Projekts sniegs iespēju valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājiem no Latvijas, Polijas, Ungārijas, Bulgārijas iesaistīties kompetenču attīstības un pieredzes apmaiņas programmā, piedalīties augsta līmeņa starptautiskās mācībās (klātienē vai tiešsaistē).

Programmas saturu veidoja Polijas administrācijas skola, sadarbībā ar Polijas Biznesa skolu, Hārvardas Universitāti, Stenfordas Pētniecības Institūtu, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtu. 

Projekta īstenošanai paredzēti 4 (četri) cikli, no kuriem pirmais ir pilotposms. Katrā mācību ciklā Bulgārijai, Ungārijai un Latvijai jāiesaista līdz 10 (desmit) augstākā līmeņa vadītājus, bet Polijai – līdz 30 (trīsdesmit) augstākā līmeņa vadītājus.

Plašāka informācija par projektu atrodama projekta tīmekļvietnē.


att