Jaunumi
att

/30.11.2018/


Īstenots starptautisks mācību seminārs par korupcijas un transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanas aspektiem

No 2018.gada 30.oktobra līdz 2.novembrim ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, sadarbībā ar ASV Tieslietu departamentu, ASV vēstniecību Rīgā un Itālijas Republikas Pretmafijas Izmeklēšanas Pārvaldi, Valsts administrācijas skolā organizēts starptautisks mācību seminārs par korupcijas un transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanas aspektiem.

Četru dienu garajā seminārā prezentācijas sniedza un dalījās ar pieredzi ASV federālas prokuratūras un tiesību aizsardzības iestāžu (Federālā Izmeklēšanas biroja un Iekšējā Ieņēmumu dienesta) pārstāvji, kā arī Itālijas Pretmafijas Izmeklēšanas Pārvaldes pārstāvis un Latvijas Kontroles dienesta pārstāvis. Pasākuma uzmanības fokusā bija izaicinājumi un risinājumi transnacionālās organizētās noziedzības un finanšu noziegumu apkarošanas jomā.

Semināra gaita tika sadalīta divās daļās, kas savā starpā atšķīrās ar izskatāmo jautājumu analīzes detalizācijas pakāpi. Semināra abām daļām bijusi izteikta praktiska ievirze, t.sk., organizējot konkrētu praktisku gadījumu analīzi vairākās darba grupās. Svarīgs ir apstāklis, ka jautājumu analīzē un risināšanā tika vienlaicīgi iesaistīti gan tiesību aizsardzības iestāžu, gan tiesu sistēmas iestāžu pārstāvji, kā arī Kontroles dienesta pārstāvji.

Semināra abās daļās kopā piedalījās ap 90 dalībniekiem.


Seminārs organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att