Projekta aktualitātes

att2018.gada 23.aprīlī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru un Īrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Apvienotās Karalistes aktīvu pārvaldības institūcijām organizēja mācību semināru par aktīvu pārvaldīšanas jautājumiem.
Semināra ietvaros tika skatītas tēmas par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem kriminālprocesos un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu Latvijā. Ārvalstu eksperti dalījās pieredzē izmeklēšanas metožu pielietošanā saistībā ar aktīvu pārvaldības specifiku, aktīvu novērtēšanu, realizāciju un likvidēšanu, sadarbību ar tiesību aizsardzības un nodokļu iestādēm aktīvu pārvaldīšanas jomā, un citiem aspektiem aktīvu pārvaldīšanā Beļģijā, Īrijā un Apvienotajā Karalistē.
Seminārā piedalījās ap 50 dalībniekiem no Latvijas tiesību aizsardzības un citām institūcijām.


Seminārs tiek rīkots ESF līdzfinansētā projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.
 

att