Projekta aktualitātes

attNo 2019.gada 17. līdz 20. jūnijam īstenots starptautisks mācību seminārs par izaicinājumu un šķēršļu pārvarēšanu korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. Pasākums tika organizēts Valsts administrācijas skolas ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Nr.3.4.2.0/15/I/002) ietvaros, sadarbībā ar ASV Tieslietu departamentu, Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroju ārvalstīs (OPDAT) un ASV vēstniecību Rīgā.

Četru dienu garā semināra programma tika koncentrēta uz jautājumiem, kas saistīti ar korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un finanšu noziegumu apkarošanu. Mācību programma tika izstrādāta ar mērķi apzināt šķēršļus un izaicinājumus, ar kādiem savā ikdienas darbā nākas saskarties tiesībaizsardzības institūciju un prokuratūras pārstāvjiem, veicot izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas darbības. Tās galvenais uzdevums bija ASV un Latvijas institūciju pārstāvju diskusijas attīstīšana, kā arī dalīšanās ar gūto pieredzi un labās prakses piemēriem ar korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistītās lietās.

Pasākuma gaitā ar savu pieredzi, sniedzot praktisku informāciju, dalījās federālie prokurori no Čikāgas, viena no labākajām ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas ekspertēm, kā arī Čikāgas pilsētas Ģenerālinspektors.

Seminārs tika organizēts divās daļās, kas savā starpā atšķirās ar izskatāmo jautājumu analīzes detalizācijas pakāpi. Jautājumu analīzē un risināšanā tika iesaistīti Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Kontroles dienesta, kā arī tiesu sistēmas iestāžu pārstāvji. Kopumā semināra abās daļās piedalījās ap 70 dalībniekiem.


Pasākums organizēts ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att