Projekta aktualitātes

att2018.gada 31.maijā - 1.jūnijā Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Itālijas Republikas Pretmafijas Izmeklēšanas Pārvaldi (Direzione Investigativa Antimafia), Nacionālo Pretmafijas un Pretterorisma Pārvaldi (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), kā arī Itālijas Republikas vēstniecību Rīgā organizēja mācību semināru par organizētas noziedzības un korupcijas apkarošanas jautājumiem.

2 dienu ilgā pasākumā ar savu pieredzi un risinājumiem dalījās Itālijas Republikas specializētas tiesību aizsardzības institūcijas un prokuratūras eksperti.
 
Semināra ietvaros tika analizētas tēmas par organizētas noziedzības un mafijas raksturojumiem un starptautiskām izpausmēm, saikni starp organizēto noziedzību un korupciju, organizētas noziedzības iefiltrēšanos publiskajos iepirkumos un to nepieļaušanu, organizētas noziedzības prevencijas un apkarošanas normatīvo bāzi, kriminālo aktīvu atgūšanu, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas aspektiem, kā arī citiem jautājumiem. Tika uzsvērta tiesību aizsardzības un tiesu sistēmas iestāžu starptautiskas sadarbības loma cīņā pret organizēto noziedzību.
 
Pasākumā piedalījās ap 80 dalībniekiem no Latvijas tiesību aizsardzības institūcijām, prokuratūras, vairākām ministrijām un citām institūcijām.

Semināra darba kārtība


Seminārs tika rīkots ESF līdzfinansētā projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

att