Projekta aktualitātes

att2018.gada 3. un 4.decembrī ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, sadarbībā ar vairākiem nacionāliem partneriem – Valsts policiju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, pārstāvjiem no Augstākās tiesas un Rīgas apgabaltiesas, kā arī ārvalstu sadarbības partneriem – Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldes Galvenās Kriminālpolicijas Korupcijas noziegumu biroju, Lietuvas Īpašo izmeklēšanas dienestu, ASV Tieslietu departamentu un Itālijas Pretmafijas Izmeklēšanas Pārvaldi (Direzione Investigativa Antimafia), organizēts starptautisks mācību un pieredzes apmaiņas seminārs par korupcijas apkarošanu nepubliskajā sektorā un publisko iepirkumu jomā.
 
Divu dienu garajā mācību un pieredzes apmaiņas seminārā sniegtās nacionālo un ārvalstu ekspertu prezentācijas skāra juridiskās kvalifikācijas, tiesu prakses, izmeklēšanas, kriminālvajāšanas, risku noteikšanas, izvērtēšanas un citus aspektus, kas saistīti ar korupciju nepubliskajā sektorā un publisko iepirkumu jomā. Semināra gaitā norisinājās spraiga diskusija par tiesiskiem, terminoloģiskiem, tiesību aizsardzības darba un citiem aspektiem.
 
Pasākumā piedalījās ap 40 dalībniekiem no tiesību aizsardzības institūcijām, prokuratūras, vairākām ministrijām un citām institūcijām.


Seminārs organizēts ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att