Projekta aktualitātes

att2019.gada 7.-9. maijā ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, sadarbībā ar ASV Tieslietu departamentu un ASV vēstniecību Rīgā, Valsts administrācijas skolā norisinājies starptautisks mācību un pieredzes apmaiņas seminārs par korupcijas publiskajā sektorā un krāpšanas publiskajos iepirkumos apkarošanu.

Prokuratūras, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja u.c. Latvijas institūciju pārstāvji semināra ietvaros risināja jautājumus saistībā ar krāpšanas un korupcijas izpausmēm publiskajos iepirkumos. Mācības pasniedza prokurori no ASV, Bosnijas un Hercegovinas, kā arī Ziemeļmaķedonijas.

Trīs dienu garajā seminārā dalībnieki t.sk. atklāja korupcijas shēmu, kurā bija iesaistīts ministra palīgs, vietējā datorveikala darbiniece, kura sagatavoja piedāvājumu iepirkumā, un viņas iepriekš sodītais ārzemju draugs, kuram bija sakari melnajā tirgū. Izmeklēšanas gaitā tika atklāts, ka publiskā iepirkuma procedūrā notikusi krāpšana – nepieciešamo datoru skaits tika dubultots, lai nevajadzīgos datorus varētu pārdot privātpersonām personīgā labuma gūšanai.

Mācību pasākumā tika apskatītas tādas tēmas kā speciālās izmeklēšanas darbības, vienošanās ar apsūdzēto, uz sadarbību vērsto liecinieku liecību sniegšana, naudas atmazgāšana, aktīvu konfiskācija, aktīvu vērtības analīze. Iegūtās zināšanas tika pielietotas praktisko uzdevumu izpildē, kas bija saistīti ar tālruņa kontrolzvanu izdarīšanu, veikto tālruņu zvanu un banku ierakstu pārbaudi un pat aizdomās turamā izmesto priekšmetu pārbaudi. Bez tam dalībnieki veica amatpersonas aktīvu vērtības analīzi un analizēja iespējas iegūt un izmantot noziedzīgo darbību līdzdalībnieku liecības.

Dalībnieki tika apvienoti vairākās komandās. Mācību nobeigumā katra dalībnieku komanda inscenētajā procesā veica liecinieku nopratināšanu vai konfrontēšanu u.c. darbības. Tika panākts, ka divi iesaistītie uz sadarbību vērstie liecinieki (datorveikala darbiniece, kura sagatavoja piedāvājumu iepirkumā, un viņas ārzemju draugs) tiesas procesā sniedza liecības pret korumpēto ministra palīgu.


Pasākums organizēts ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att