Projekta aktualitātes

att

2019.gada 7.martā īstenots Latvijas-Itālijas mācību un pieredzes apmaiņas pasākums “Pretkorupcijas aktivitātes un interešu konflikta novēršanas risinājumi: Itālijas ārlietu resora pieredze”. Pasākums tika organizēts Valsts administrācijas skolas ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Nr.3.4.2.0/15/I/002) ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Itālijas Republikas Ārlietu un starptautiskas sadarbības ministriju un Itālijas Republikas vēstniecību Latvijas Republikā.
 
Itālijas Republikas Ārlietu un starptautiskas sadarbības ministrijas pārstāvis un Nacionālās pretkorupcijas institūcijas (Italian National Anti-Corruption Authority) padomnieks  Luka Trifone (Luca Trifone) sniedza vairāku stundu lekciju saistībā ar pretkorupcijas darba aspektiem, akcentējot Itālijas ārlietu resorā veicamās aktivitātes un raksturojot Nacionālās pretkorupcijas institūcijas darbību. Īpaša uzmanība tika pievērsta stratēģiskai plānošanai pretkorupcijas jomā, kā arī ar diplomātiskā un konsulārā dienesta darbības specifiku saistītiem pretkorupcijas un interešu konfliktu novēršanas jautājumiem.

Itālijas Republikas vēstnieks Latvijas Republikā V. E. Sebastjāno Fulči kungs pasvītroja pretkorupcijas aktivitāšu svarīgumu diplomātiskajā un konsulārajā darbā, kā arī sniedza īsu ieskatu Latvijas-Itālijas sadarbības jautājumos pretkorupcijas, noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā, t.sk. atzīmējot šādas sadarbības attīstību un pieaugošo nozīmi.

Pasākumā piedalījās ap 40 Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts administrācijas skolas pārstāvji.


Pasākums organizēts ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att