Jaunumi Projekta aktualitātes
Uzraksts Digitālā akadēmija
Projekta logo

Valsts administrācijas skola 31. janvāra konferencē "Digitālo prasmju spēks", kas norisinājās Digital Art House telpās, svinīgi atklāja Publiskās pārvaldes digitālo akadēmiju. Paldies ikvienam, kas pievienojās, klausījās tiešsaistē un klātienē, dalījās ar savu viedokli darbnīcās, uzstājās ar iedvesmas runām.

Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija ir projekts, kas iezīmē jaunu posmu profesionālajā attīstībā, aizsākot intensīvu mācību ciklu. Tas sniegs būtisku ieguldījumu valsts un pašvaldību iestāžu profesionāļu digitālo prasmju pilnveidē.

Programmās plānots piedāvāt mācības, vebinārus, e-mācības, treniņus, mentoringu, spēļošanu, prototipēšanu un citas daudzveidīgas iespējas ar mērķi apmācīt vismaz 62 900 publiskajā pārvaldē nodarbinātos, veicinot darba procesu uzlabošanu un tehnoloģijās balstītu inovatīvu risinājumu ieviešanu sabiedrības labā.

Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas projekta realizētājs ir Valsts administrācijas skola. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija tiek veidota ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija” atbalstu.

Projekta mērķa grupa ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, neatkarīgās iestādes, kā arī pašvaldību administrācijas, iestādes un aģentūras, izņemot pašvaldību izglītības iestādes (projektu demarkācijas dēļ) un kapitālsabiedrības.

Pirmais Digitālās akadēmijas mācību pasākums "Mākslīgā intelekta metodes ikdienas darbam un radošumam" norisināsies 8. februārī, no plkst. 9:30 līdz 12:30. Vebināra mērķis ir sniegt sākotnējo ieskatu par mākslīgā intelekta darbības principiem un lietojumu, iepazīstinot dalībniekus ar praktiskiem rīkiem, kā arī drošības un ētikas aspektiem, lai iedrošinātu izmēģināt mākslīgā intelekta sniegtās iespējas un atbalstu.


Lai saņemtu vairāk informācijas par Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas aktivitātēm un mācību pasākumiem, pievienojies mūsu Facebook grupai


Papildus informāciju par Publiskās pārvaldes digitālās akadēmiju un tās norisēm var saņemt, rakstot uz e-pastu: digitala.akademija@vas.gov.lv vai zvanot: +371 67503378