Projekta aktualitātes

attNo 2019.gada 9. līdz 12.aprīlim ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, sadarbībā ar ASV tiesību aizsardzības, tiesu sistēmas institūcijām un ASV vēstniecību Rīgā, Valsts administrācijas skolā tiek īstenots starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs par darbības stratēģijas aspektiem korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanā – augsta līmeņa izmeklēšanā un kriminālvajāšanā.

Četru dienu garajā seminārā ar savu pieredzi dalās ASV Federālās prokuratūras un ASV Iekšējā Ieņēmumu dienesta pārstāvji. Pasākuma uzmanības fokusā ir tādi jautājumi kā proaktīva pieeja kriminālā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, izmeklēšanas tehnikas aspekti, pierādījumu bāzes jautājumi, kā arī jautājumi korupcijas un finanšu noziegumu apkarošanas jomā.

Semināra gaita sadalīta divās daļās, kas savā starpā atšķiras ar izskatāmo jautājumu analīzes detalizācijas pakāpi. Semināra abām daļām ir izteikta praktiska ievirze, tas ir, organizējot konkrētu praktisku gadījumu analīzi vairākās darba grupās un prezentējot grupu izstrādātos plānus.

Jautājumu analīzē un risināšanā tiek vienlaicīgi iesaistīti gan Latvijas tiesību aizsardzības institūciju, gan prokuratūras pārstāvji. Semināra abās daļās kopā piedalās ap 80 dalībniekiem.


Pasākums organizēts ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att