Projekta aktualitātes
att

2020. gada 28.-30. oktobrī valsts pārvaldes institūciju nodarbinātie ar Valsts administrācijas skolas atbalstu piedalījās ASV Tieslietu departamenta Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroja ārvalstīs (DOJ-OPDAT) organizētajā Treneru mācību seminārā “Efektīvas prezentācijas prasmes tiesībaizsardzības un tieslietu sektora profesionāļiem”.

Semināra gaitā, pieredzējušo ekspertu (DOJ-OPDAT, piedaloties arī Federālā Izmeklēšanas biroja pārstāvjiem) vadībā, tā dalībnieki pilnveidoja savas prasmes izstrādāt, attīstīt un novadīt efektīvas un saistošas prezentācijas tiesībaizsardzības un tieslietu jomā. Katrs dalībnieks izvēlējās tēmu saistībā ar savu profesionālo darbību pretkorupcijas vai kriminālās ekonomikas apkarošanas jomā, par kuru semināra laikā tika sagatavota prezentācija. Paredzēts, ka iegūtās/ pilnveidotās prasmes palīdzēs semināra dalībniekiem efektīvi publiski uzstāties gan savu darba/ dienesta funkciju veikšanas gaitā (t.sk. tiesvedības procesā), gan nodrošinot informācijas un zināšanu nodošanu kolēģiem.

Semināra laikā dalībnieki apguva, t.sk. šādas prasmes:

  • Prezentācijas strukturēšana un tās efektīva atklāšana;
  • PowerPoint iespēju izmantošana;
  • Mācību vadīšana un efektīva publiskā uzstāšanās;
  • Grupas vadīšana un atgriezeniskās saites sniegšana;
  • Auditorijas iesaiste klātienē un tiešsaistē.


Dalībnieki, t.sk. saņēma informāciju par pieaugušo mācību īstenošanas metodoloģiju. Izmantojot saņemto metodoloģisko materiālu, dalībnieki sagatavoja un sniedza vairākas prezentācijas kā arī saņēma atgriezenisko saiti no ekspertiem. Seminārs sniedza tā dalībniekiem iespēju uzsākt mācību kursu izstrādi saistībā ar naudas atmazgāšanu, koruptīvo nodarījumu izmeklēšanu, aktīvu atgūšanu, nodokļu krāpšanu, starpinstitūciju (izmeklēšanas) darba grupu veidošanu un vadību, kā arī tiesnešu darba efektivitātes paaugstināšanu.

Seminārs tika ļoti augsti novērtēts no dalībnieku puses - tā kopējais vidējais vērtējums bija 9,4 (10 baļļu sistēmā), un, kas ir īpaši svarīgi, semināra laikā iegūto zināšanu praktisko pielietojamību dalībnieki kopumā novērtējuši ar vērtējumu 9,2. Jāatzīmē, ka šis ir līdz šim visaugstākais saņemtais dalībnieku novērtējums par Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K projekts) ietvaros organizētu pasākumu. Gandrīz visi dalībnieki norādīja, ka mācībās apgūtās prasmes varētu nākotnē izmantot savas profesionālās karjeras attīstībā.

Seminārā piedalījās Valsts policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta, Militārās policijas, Latvijas Republikas Prokuratūras un tiesu pārstāvji.
Tiesnešu dalība pasākumā tika nodrošināta pateicoties sadarbībai starp K projektu un Tiesu administrācijas īstenoto ESF projektu Nr.3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai”.


Pasākums tika īstenots ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

logo