Jaunumi Projekta aktualitātes
att

5. un 6. novembrī tiešsaistē notiks konference “Trauksmes celšana: nākamais līmenis”, kurā plānots vērtēt Latvijas progresu un iepazīties ar citu valstu pieredzi trauksmes celšanas jomā, diskutēt par sasniegtajiem rezultātiem Trauksmes celšanas likuma pirmā darbības gada laikā un gaidāmajiem regulējuma pilnveidojumiem.

Valsts kanceleja sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu un “Sabiedrība par atklātību – Delna” konferencē aicina piedalīties valsts pārvaldes institūciju kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos, citus valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, uzņēmējus, juridisko biroju pārstāvjus, pētniekus, žurnālistus un citus interesentus.

"Trauksmes celšana: nākamais līmenis" norises pirmajā dienā, 5. novembrī, iecerēts atskatīties uz līdzšinējiem rezultātiem, atziņām un vērtēt trauksmes celšanas regulējuma attīstības iespējas, pārņemot Eiropas Savienības Trauksmes cēlēju direktīvu. Īpaša vieta konferences programmā paredzēta ārvalstu kolēģiem, kuri aizstāv Lietuvas, Nīderlandes un Francijas trauksmes cēlēju intereses un dalīsies ar savu pieredzi un atziņām.

Vēl pirmajā dienā ir ieplānotas divas paneļdiskusijas. Vienā no tām kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos meklēs risinājumus izaicinājumiem trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanā, savukārt otrajā tiks runāts par valsts garantētās trauksmes cēlēju aizsardzības efektivitāti un administratīvo atbildību tiem, kuri vērsušies pret trauksmes cēlējiem.

Otrajā konferences dienā, 6. novembrī, dalībnieki diskutēs par trauksmes celšanas ietekmi uz darba vidi, cilvēktiesībām, individuālo un sabiedrības kopējo atbildību. Pašmāju runātājiem pievienosies ASV, Igaunijas, Lietuvas, Nīderlandes un Serbijas eksperti - mediju pārstāvji, trauksmes cēlēji un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti.


Diskusijās dalībnieki un eksperti apspriedīs, kā trauksmes cēlēju aizsardzība maina sabiedrību un darba vidi, kādi ir organizāciju ieguvumi, ieviešot efektīvu iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, kāda ir mediju un citu iesaistīto pušu loma trauksmes cēlēju atbalstā un kā nākotnē attīstīt un pilnveidot trauksmes celšanas sistēmu.
 

Konferences programma.

Informatīvie un audiovizuālie materiāli no konferences

Konferences video 1.diena
Konferences video 2.diena

Konference līdzfinansēta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.att