Projekta aktualitātes
semināra nosaukums

2021.gada 14.-15. aprīlī norisinājās starptautisks vebinārs “Finanšu noziegumu proaktīva izmeklēšana un kriminālvajāšana 2.daļa: Vienošanās par sadarbību kriminālprocesā”. Pasākumu organizēja Valsts administrācijas skola sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā, Valsts policiju, Latvijas Republikas prokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Šis īstenotais pasākums bija turpinājums vebināru un klātienes darbnīcu sērijā par finanšu noziegumu, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas, proaktīvu izmeklēšanu. Šajā pasākumā padziļinātāk tika apskatīta tēma par vienošanās par sadarbību, kas tika aizsākta šo vebināru cikla 1. daļā, runājot par aizdomās turēto, kuri sadarbojas, pratināšanu un sagatavošanos tiesvedībai, izmantojot viņu liecības. Pasākuma dalībnieki varēja piedalīties paneļdiskusijā, kur galvenais akcents tika likts uz darbu ar lieciniekiem, kuri vēlās sadarboties, izaicinājumiem un problemātiku, kā arī apmainīties ar pieredzi, uzdot savus jautājumus un iegūt atbildes no Latvijas un ASV pārstāvjiem.

Notikušajā pasākumā tika skatītas šādas tēmas:

  • ziņotāju izmantošana ASV krimināllietu izmeklēšanās līdz apsūdzības celšanai
  • liecinieka tiesiskās un procesuālās aizsardzības problemātika Latvijā
  • tiesības uz sadarbību citu personu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā
  • vienošanās par sadarbību ASV kriminālvajāšanās

Seminārā piedalījās Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Iekšējās drošības biroja un Latvijas Republikas prokuratūras pārstāvji.


Pasākums tika īstenots ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.