Projekta aktualitātes

2021.gada 3.-4.februārī norisinājās starptautisks vebinārs “Finanšu noziegumu proaktīva izmeklēšana un kriminālvajāšana. 1.daļa: Proaktīvas izmeklēšanas un tehnikas apskats”. Pasākumu organizēja Valsts administrācijas skola sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā, ASV tiesību aizsardzības un prokuratūras institūcijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Republikas Prokuratūru.

Īstenotais pasākums ir pirmais vebināru un klātienes darbnīcu sērijā par finanšu noziegumu, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas, proaktīvu izmeklēšanu. Pasākumu sērijas 1.daļa bija veltīta tādiem aspektiem kā policijas un prokuratūras sadarbības uzlabošanas paņēmieni, kopējo pierādījumu problēmu proaktīva risināšana, aizdomās turamo efektīva intervēšana un darbs ar apsūdzētajiem, kas vērsti uz sadarbību. Turpmākie pasākumi šajā sērijā pakāpeniski kļūs padziļinātāki; plānots organizēt arī klātienes darbnīcas, kurās tiks imitētas reālas izmeklēšanas.

Notikušajā pasākuma tika skatītas šādas tēmas:

  • izmeklēšanas un pierādīšanas mērķi;
  • sadarbības uzlabošana starp prokuroriem un tiesību aizsardzības iestādēm no Latvijas viedokļa;
  • policijas un prokuratūras sadarbība no ASV viedokļa;
  • komplekso naudas atmazgāšanas lietu apskats;
  • ievads banku operācijās;
  • izaicinājumi prakses attīstībai krimināllietās par (autonomo) naudas atmazgāšanu;
  • intervēšanas tehnikas;
  • darbs ar personām, kas sadarbojas.

Būtiska uzmanība tika veltīta praktisko lietu izpētei. Ar informāciju un pieredzi vebinārā dalījās gan ASV, gan Latvijas eksperti.

Pasākuma tēma ir ļoti aktuāla, ko apliecināja arī lielais dalībnieku skaits. Pasākumā kopumā piedalījās ap 330 Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu, Latvijas Republikas Prokuratūras, Finanšu izlūkošanas dienesta un tiesu darbinieki.


Pasākums tika organizēts sadarbībā ar ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

logo