Jaunumi Projekta aktualitātes
Digitālo prasmju spēks konference

Valsts administrācijas skolā (VAS) tiek uzsākta nozīmīga projekta realizācija, lai turpinātu iesākto ceļu uz mūsdienīgu un digitāli izglītotu valsts pārvaldi. 31. janvārī notiks Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas atklāšanas konference, iezīmējot jaunu posmu valsts un pašvaldību darbinieku profesionālajā attīstībā. Konference “Digitālo prasmju spēks” aizsāks intensīvu mācību ciklu, kura mērķauditorija ir valsts un pašvaldību nodarbinātie.

Šī konference iezīmē sākumu vērienīgas Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas programmas īstenošanai, kas paredzēta, lai nodrošinātu būtisku ieguldījumu valsts pārvaldes profesionāļu un vadītāju digitālo prasmju paaugstināšanā. Programmā tiks piedāvāti vebināri, e-mācības, mentorings, spēļošana, prototipēšana un citas mūsdienīgas metodes ar mērķi apmācīt vismaz 62 900 publiskajā pārvaldē nodarbinātos, veicinot tehnoloģijās balstītu inovatīvu risinājumu ieviešanu.

Mēs redzam, ka jauno tehnoloģiju zināšanu un prasmju līmenis valsts un pašvaldību sektorā strādājošajiem ir ļoti dažāds. Lai valsts un pašvaldības pakalpojumu sniegšanā notiktu uzlabojumi un iedzīvotāju gaidītās pārmaiņas, mums ir nepieciešams ieguldīt cilvēku zināšanās,” stāsta Agita Kalviņa, VAS direktore. “Mūsu mērķis ir digitālo spēju stiprināšana, virzoties uz digitāli lietpratīgas un attīstītas publiskās pārvaldes izveidi.

Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas projekta realizētājs ir Valsts administrācijas skola. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Mācību norisi un dalībnieku pieteikšanos koordinēs Valsts administrācijas skola. Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija tiek veidota ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija” atbalstu.

Sekot līdzi konferences tiešraidei varēs šeit: https://konference.vas.gov.lv/registracija 

Papildus informāciju par Publiskās pārvaldes digitālās akadēmiju un tās norisēm var saņemt, rakstot uz e-pastu: digitala.akademija@vas.gov.lv vai zvanot: +371 67503378.

Projekta logo