Jaunumi
Pasākuma dalībnieki

28. un 29. maijā Dubaijā, AAE, norisinājās ikgadējais OECD valdību skolu tikšanās pasākums “Transforming the Public Sector”, kas bija veltīts trīs virzieniem – pārmaiņu līderība, pasaules un darbaspēka pārmaiņas, kā arī mācīšanās sistēmu transformācija.  

OECD dalībvalstis dalījās savā pieredzē par to, kā nodrošina publiskā sektora transformāciju, stiprinot līderības un digitālās kompetences – publiskās pārvaldes veido prasmju ietvarus un attīstības programmas, attīsta starpsektoru sadarbību un spēcina profesionālo kopienu veidošanos, kā arī mērķtiecīgi iegulda augstākā līmeņa vadītāju attīstībā. Mūsdienās darbaspēka pārmaiņu procesus būtiski ietekmē mākslīgā intelekta ienākšana, kas prasa ne tikai jaunu prasmju apgūšanu, bet arī darba un mācīšanās veidu pārskatīšanu, piemēram, universālos mācību kursus aizstāj arvien personalizētāks mācību piedāvājums ar iespēju to apgūt ērtā veidā un laikā. Klātienē veiktajā aptaujā OECD publisko pārvalžu pārstāvji kā būtiskākās nākotnes tendences mācīšanās sistēmu transformācijā minēja: mākslīgajā intelektā bāzētu  mācīšanās sistēmu ieviešana, digitālo tehnoloģiju attīstība, piemēram, spēļošana, mikromācīšanās, sadarbība tiešsaistē, kā arī līderības prasmju attīstība.  

Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa un Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas vadītāja Baiba Medvecka dalījās ar Latvijas valsts pārvaldes pieredzi mācīšanās sistēmas un digitālo prasmju attīstīšanā, tai skaitā veidojot amatu lomām atbilstošus prasmju ietvarus un mācību programmas, dažādojot mācīšanās metodes, kā arī iesaistot lietotājus – valsts pārvaldes darbiniekus – mācību piedāvājuma veidošanā un spēcinot kopienu sadarbību. Padziļinātu interesi no dalībnieku puses radīja Latvijas pieeja īstenot iestāžu iniciētus projektus noteiktu izaicinājumu risināšanai, kā arī iecere piedāvāt mentoringa pakalpojumu veiksmīgākai rezultāta sasniegšanai prasmju pilnveides procesā.  

OECD valdību skolu tīkls ir OECD veidota un dalībvalstu pārstāvēta profesionālā kopiena, kas nodrošina tiešu piekļuvi OECD pārvaldības zināšanām un nodrošina skolu pieredzes un labās prakses apmaiņu, lai nodrošinātu, ka valsts sektora darbiniekiem ir prasmes un kompetences, lai risinātu pašreizējās un nākotnes prioritātes. OECD valdību skolu tīkla pārstāvji tiekas klātienē reizi gadā, kā arī organizē tiešsaistes pasākumus.