Projekta aktualitātes

att2016.gada 7.novembrī Valsts administrācijas skola ir uzsākusi pirmās plaša mēroga mācības Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem. Mācības tiek īstenotas ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.
Mācību kurss “Koruptīvu darbību identificēšana Valsts ieņēmumu dienesta veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments” ilgs līdz 2017.gada 7.decembrim un tajā plānots apmācīt 1000 dalībniekus - gan darbiniekus, gan vadības pārstāvjus. Mācības tiek īstenotas gan Rīgā, gan reģionos, lai aptvertu pēc iespējas plašāku apmācāmo loku.
Mācību mērķis ir nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem iespēju iegūt tādas praktiskas zināšanas, lai ikdienas pienākumu izpildes ietvaros viņi spētu efektīvāk identificēt kukuļošanas, noziedzīgu līdzekļu legalizācijas vai krāpšanas pazīmes nodokļu maksātāju darbībās. Tādējādi tiek veicināta nodokļu administrācijas līdzdarbība arī ārpus nodokļu nomaksas sfēras esošo krimināli sodāmu nodarījumu atklāšanā.

 


Mācības tiek finansētas no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

att