5. jūnijā hibrīdformātā noritēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) un Valsts administrācijas skolas (turpmāk – VAS) organizēts pasākums “DigiValsts ceļvedis 2024” Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas projekta ietvaros. Pasākums pulcēja par digitālo transformāciju atbildīgās ministrijas – VARAM – un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjus – stratēģus, politikas plānotājus un īstenotājus, kā arī nozares profesionāļus, lai informētu un diskutētu par valsts digitālās attīstības stratēģiskajiem akcentiem – datu un pakalpojumu pārvaldību, mākslīgā intelekta pielietojumu un digitālās vides arhitektūru. Piedalījās arī plašs digitālo vēstnešu tīkla pārstāvju loks, lai veicinātu informācijas apmaiņu, pieredzes nodošanu un sadarbību starp iestādēm, kopīgi īstenojot Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas projekta mērķus.

Pasākuma dalībnieki guva koncentrētu un visaptverošu ieskatu par normatīvo regulējumu, Latvijas aktuālo situāciju un pasaules tendencēm – VARAM risinājumu attīstību, valsts digitālās pārvaldes arhitektūru, uzņēmumu arhitektūras pieejas pielāgojumiem valsts digitālajai pārvaldei, pasaulē vadošo standartu izmantošanu un piemērošanu, kā ieviest un nodrošināt kvalitatīvus koplietošanas IT pakalpojumus, par mākslīgā intelekta tendencēm. Tika aktualizēta arī valstu sacensība par labāko izglītību – moderno mācību rīku izmantošanu; individualizētu, adaptīvu un ērtu mācīšanos; efektīvu, operatīvu institūciju un sistēmu pārvaldības izaicinājumiem.

Viens no būtiskākajiem aspektiem, par ko tika diskutēts – dati ir kļuvuši par vērtību, tie vairs nav tikai valsts pārvaldes un tās procesu blakusprodukts. Dati ir resurss, ko būtiski apzināt un atbilstoši pārvaldīt. Vienmēr ir svarīgi uzdot kontroljautājumus, kādi dati mums ir, kāpēc nepieciešami konkrētie dati, kā tos izmantosim.

Tāpat tika akcentēts jautājums par mākslīgā intelekta izmantošanu un tā apmācīšanu, kur pamatā ir sakārtoti dati. Būtiska ir ne tikai datu sakārtošana iestādes ietvaros, bet arī dalīšanās ar šīm zināšanām ar citiem – veiksmēm, neveiksmēm un gūtajām mācībām, lai sasniegtu mērķi: Eiropas Savienības ietvaros dati ir maksimāli pieejami visiem spēlētājiem ar uzstādījumu – brīvi, kontrolēti, droši.

Tika izrunāts arī par datu arhitektūru, kas ir būtiska joma katrai iestādei, kurā nepieciešams plānoti un sistēmiski investēt. Uzsvaru liekot uz to, ka tas ir iestādes vadītāja un/vai visas vadības komandas līmeņa uzdevums.   

Konferencē tika gūtas būtiskas atziņas par to, ka jāmaina domāšana un attieksme valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas filozofijā – no algota darbinieka attieksmes uz saimnieka attieksmi. Jāspēj pieņemt sarežģītus un nepopulārus lēmumus un par tiem atbildēt, funkciju nodrošināšanas pieeja jāmaina uz sabiedriskā labuma mērķu un sasniedzamo rezultātu pieeju.  

“DigiValsts ceļvedis 2024” videoieraksts pieejams šeit.