Projekta aktualitātes
att

Valsts administrācijas skola š.g. 21. un 22. augustā jau otro gadu pēc kārtas organizēja vasaras skolu “Skola@vasara 2019 - (Iz)Aicinājums vadītājam 2019. gadā” vidējā līmeņa vadītāju un dažādu pārmaiņu un attīstības iniciatīvu ieviesēju kompetenču un prasmju pilnveidošanai.

Mācības tika organizētas ar mērķi uzlabot vadītāju vadības un sadarbības prasmes komandas darbam mainīgā vidē, kas ietver prezentēšanas, uzstāšanās, emocionālās inteliģences un iesaistīšanās prasmes. Tās īstenotas, lai veicinātu dalībnieku izpratni par viņu kā vadītāju lomu savu darbinieku izaugsmē un stiprinātu vadītāju spēju kritiski izvērtēt prioritātes un veicinātu klientorientētas valsts pārvaldes attīstību.

Vasaras skolas pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja noklausīties vairāku pieredzējušu pasniedzēju lekciju ciklu par mācību tematiku saistītām tēmām. Pieredzējusī mediju komunikācijas un publiskās runas praktiķe Krista Vāvere dalījās pieredzē par to, kā stiprināt spēju un drosmi izteikties, lai pārliecinoši un argumentēti nodotu savu vēstījumu, tās laikā sniedzot arī vērtīgus padomus, kā gatavoties publiskajai runai, domājot par tās auditoriju.

Turpinot komunikācijas un mediju sadarbības tēmu, Lauris Zvejnieks, Latvijas Radio žurnālists ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, mācību dalībniekus iepazīstināja ar ziņu veidošanas procesu, meklējot atbildi uz lekcijas sākumā izvirzīto jautājumu -  mediji ir draugs vai drauds?

Dienas turpinājumā notika lekcija “Sarežģīto lēmumu pieņemšana. Bez tiesībām kļūdīties”, kuras laikā Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks dalījās ar savu pieredzi, kā rīkoties sarežģītu lēmumu pieņemšanas procesā, kas uzkrāta, vairāk nekā 20 gadus vadot Liepājas domi.

Mācību pirmo dienu noslēdza Laila Jamberga, ārste un trenere, kura jau divpadsmito gadu strādā ar vadītājiem sadarbības un motivēšanas jomā, iepazīstinot mācību dalībniekus ar motivējošas vadības principiem un vērtību aspektiem, vadot sevi un citus. Pieredzējusī pasniedzēja savā lekcijā “Vadītspēja, kas dzīvo mūsu smadzenēs”, meklēja atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem: Par vadītājiem kļūst vai par vadītājiem piedzimst? Motivācija tiešām ir kaut kas, kas ir jāmeklē, jo tas ir pazudis? Vai motivācija ir pie mums katrā dzīves brīdī?

Otrajā mācību dienā tika aizvadītas četras dažādas meistarklases, kurās dalībniekiem bija iespēja turpināt padziļināti izzināt pirmajā dienā skatītās tēmas un praktiski pielietot apgūtās zināšanas.

Apzinātības prakses eksperts un psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis vadīja meistarklasi par tēmu “Apzinātība vadītāja ikdienā”. Savukārt izglītības centra “Cilvēkam” vadītājs un emocionālā intelekta lektors Zuarguss kopā ar mācību dalībniekiem diskutēja par praktiskām emocionālā intelekta un apzinātības metodēm.

Turpinot pirmajā mācību dienā aizsākto tēmu par motivējošas vadības principiem, Māra Špicberga, uzņēmuma “Jardi” biznesa vadības trenere un konsultante, dalījās ar savu pieredzi meistarklasē “Motivējoša vadība. Vērtību aspekts”.

Turpretim Agnese Strazda, SEB Komunikācijas pārvaldes vadītāja, Finanšu nozares asociācijas Komunikācijas komitejas līdzpriekšsēdētāja, savā meistarklasē “Zināt mediju darba specifiku jeb kā griežas sadarbības zobrats” kopīgi ar mācību dalībniekiem strādāja, lai stiprinātu vadītāju prasmes komunikācijā ar medijiem un sabiedrību, mācību dalībniekiem gūstot visaptverošas prasmes un atziņas par būtiskākajiem prezentācijas un uzstāšanās aspektiem.

Šogad vasaras skolā piedalījās 59 vidējā līmeņa vadītāji un pārmaiņu ieviesēji no kopumā 20 valsts pārvaldes iestādēm.
 


Apmācības tika rīkotas Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

att