Jaunumi Projekta aktualitātes
Projekta logo

2024. gada 15. februārī notika aizraujošs vebinārs "Manas profesionālās izaugsmes iespējas publiskajā pārvaldē", kuru vadīja personāla vadības ekspertes Gitāna Dāvidsone un Katri Vintiša. Vairāk nekā 1000 dalībnieku no dažādām valsts un pašvaldību iestādēm pievienojās, lai uzzinātu vairāk par kompetenču attīstību un karjeras izaugsmes iespējām.

Vebināra galvenās tēmas:

1.Kompetenču modeļi un to izmantošana:

  • Kādi kompetenču modeļi jau ir izstrādāti un kā tos izmantot ikdienas darbā.
  • Kompetenču pašvērtējums un tā nozīme profesionālajā attīstībā.

Katri Vintiša uzsvēra, ka šobrīd kompetenču modeļi ir izstrādāti profesionālajām grupām, piemēram, juridiskā jomai, politikas plānošanai un īstenošanai, inovāciju un pārmaiņu vadībai, un raksturo profesionalitātes līmeni no iesācēja līdz ekspertam.

Kompetenču modeļiem ir nozīmīga loma darbinieka ceļojumā – atlasē, darba snieguma vadībā, atlīdzības noteikšanā, mācību un attīstības plānošanā un karjeras izaugsmē.

Regulārs kompetenču pašvērtējums ir būtisks, lai darbinieki varētu identificēt savas stiprās un vājas puses un plānot turpmāko attīstību. Pašvērtējuma rezultāti sniedz skaidru priekšstatu par to, kurās jomās nepieciešams ieguldīt vairāk laika un resursu.

2. Kompetenču attīstības stratēģijas:

Gitāna Dāvidsone piedāvāja dažādas stratēģijas, kā sekot līdzi kompetenču attīstības progresam, tostarp:

  • Mācīšanās sistēmu izveide, kurā skaidri definētas lomas un atbildības.
  • Individuālo kompetenču attīstības plānu izveide, kas ietver konkrētus mērķus un pasākumus.

Viņa uzsvēra 70/20/10 attīstības formulu, kas paredz, ka 70% mācību notiek praksē, 20% no kolēģiem un mentoriem, un 10% no formālajām mācībām.

Dalībnieku atgriezeniskā saite:

Vebināra dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijās un uzdeva daudz jautājumu, norādot uz lielu interesi par kompetenču attīstību. Daudzi atzina, ka iegūtā informācija būs ļoti noderīga viņu ikdienas darbā un profesionālajā izaugsmē.

Galvenās atziņas:

  • Kompetenču attīstībai jābūt stratēģiskai prioritātei.
  • Kompetenču pašvērtējums ir būtisks, lai noteiktu attīstības vajadzības.
  • Izmantojot kompetenču modeļus, ir iespējams efektīvāk plānot savu karjeras ceļu.

Šis vebinārs bija lielisks piemērs, kā kopīgi mācīties un augt profesionālajā jomā. Paldies Gitānai Dāvidsonei un Katri Vintišai par izcilajām prezentācijām un vērtīgajiem padomiem!

Sekojiet mums, lai nepalaistu garām nākamos pasākumus un iegūtu vairāk informācijas par kompetenču attīstību publiskajā pārvaldē.

#Vebinārs #ProfesionālāIzaugsme #KompetenčuAttīstība #PubliskāPārvalde #MācīšanāsUnAttīstība


Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda  projekts Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskas pārvaldes profesionalizācija un administratīvas kapacitātes stiprināšana”