Projekta aktualitātes

2021.gada 18.februārī Latvijas tiesībaizsardzības institūciju un Prokuratūras darbinieki piedalījās reģionālajā vebinārā “Mobilo ierīču kriminālistika”. Pasākumu organizēja Starptautisko datorsistēmu uzlaušanas un intelektuālā īpašuma (ICHIP) programma – kopēja ASV Tieslietu un Valsts Departamenta iniciatīva un ASV vēstniecība Latvijā ar Valsts administrācijas skolas atbalstu.

Īstenotais pasākums bija izteikti starptautisks, jo tajā piedalījās ne tikai Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV, bet arī Horvātijas un Maldīvijas pārstāvji, tādējādi veicinot plašu viedokļu apmaiņu par mobilo ierīču kriminālistiku un digitāliem pierādījumiem.

Tika nodrošināts sinhrons tulkojums piecās valodās.

Pasākums norisinājās divās daļās: pirmajā daļā (moderēta paneļdiskusija) vairāku valstu institūciju pārstāvji iepazīstināja ar nacionālo situāciju un izaicinājumiem mobilo ierīču kriminālistikas, digitālo pierādījumu analīzes un izmantošanas jomā. Diskusijas laikā tika pārrunāti dažādi tehniskā, juridiskā, organizatoriskā u.c. rakstura jautājumi. Otrajā daļā ASV Tieslietu departamenta Kibernoziegumu laboratorijas eksperts sniedza prezentāciju saistībā ar mobilo ierīču identifikāciju un izņemšanu, datu ieguves veidiem u.c. jautājumiem. Prezentācijas gaitā tika sniegts ieskats arī mobilo tīklu, SIM karšu un dažādu mobilo ierīču operētājsistēmu aspektos. Būtiska uzmanība pasākumā tika veltīta auditorijas uzdoto jautājumu un sniegto ierosinājumu apspriešanai.

Pasākumā kopumā piedalījās ap 100 dalībnieki, t.sk. ap 30 Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu un Prokuratūras darbinieki.


Pasākums tika organizēts sadarbībā ar ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

Logo