Projekta aktualitātes
Spēļu kauliņi

2021.gada 4. jūnijā Valsts administrācijas skola rīkoja informatīvi izglītojošu tiešsaistes pasākumu cilvēkresursu vadības jomas profesionāļiem valsts pārvaldē par tēmu "Ko darīt personāla speciālistiem, kad viss ir pāri galvai?", uzsverot personāla vadības lomu un nozīmi efektīvam darbam mainīgos iekšējos un ārējos apstākļos.

Valsts pārvaldē personāla vadībā strādājošiem pēdējā pusotra gada laikā ir bijis jārisina daudz nestandarta uzdevumu un situāciju ar rūpēm par darba vidi un darba kultūru, ar izpratni, ka cilvēks ir prioritāte.

Šajā vebinārā - par praktiski izmantojamiem risinājumiem personāla vadītājiem un speciālistiem, lai spētu turpināt sniegt atbalstu saviem kolēģiem, vienlaikus parūpējoties arī par saviem resursiem.

Skaidrojumu no psiholoģijas viedokļa par

  • šī brīža izaicinājumiem - kas ar mums visiem notiek?
  • paņēmieniem, kas palīdz saglabāt mentālo veselību un darba efektivitāti,
  • pašpalīdzības iespējām un profesionāļu atbalstu,

sniedza klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste, supervizore Marija Ābeltiņa.

Vebināram tiešsaistē pieslēdzās vairāk nekā 200 dalībnieki no valsts pārvaldes projekta mērķa grupas iestādēm, pirms tam piedaloties aptaujā par dalībniekiem aktuālajiem tēmas jautājumiem.

Dalībnieku atziņas pēc vebināra

"informācija bija ļoti vērtīga, pārdomājama un realizējama!"

"lietderīga un atbilstoša šim laikam"

"palīdzēja saprast daudzas lietas no psiholoģijas aspekta"

"gūtas atziņas, kuras nepieciešamas darbā ar personālu"

"ikdienas darbā noderīgi padomi” un svarīga atziņa,  kam tiešām piekrist – šobrīd lielākās ieguvējas ir tās iestādes, kuras līdz šim attīstījušas cilvēkprasmes"

Iespējai pie vebināra temata atgriezties, lai skatītu to atkārtoti vai no jauna - tiešsaistes videoieraksts (04.06.2021.)

Vebināra ieraksts un prezentācija

Mācību pasākums notika Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros