Projekta aktualitātes

att2020.gada 8.-9.septembrī Latvijas institūciju darbinieki piedalījās vebinārā “Tiesībaizsardzības iestāžu vadlīniju izstrāde kriptovalūtas izņemšanai un tumšā tīmekļa tirgus izmeklēšanai COVID-19 laikā”, kurā ar pieredzi dalījās ASV Tieslietu departamenta un Valsts policijas pārstāvji. Vebināru organizēja Valsts administrācijas skola sadarbībā ar ASV Tieslietu departamenta Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroju ārvalstīs (DOJ-OPDAT), Federālo izmeklēšanas biroju un Valsts policiju.

Pasākums tematiski bija sadalīts divās daļās:

  • Pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar procesu nelikumīgi iegūtas kriptovalūtas izņemšanai un standartizēto tiesībaizsardzības iestāžu vadlīnijas izstrādei kriptovalūtas izņemšanai. Savukārt, Valsts policijas pārstāvis sniedza informāciju par Latvijas pieredzi kriptovalūtas izņemšanā.
  • Otrajā daļā tika apskatīti tumšā tīmekļa (dark web) pamatelementi, t.sk., tika arī skatīta gadījumu detalizēta analīze par izmeklēšanu un veiksmīgu apsūdzības uzturēšanu ar tumšo tīmekli saistītajā kriminālprocesā.

Ir īpaši uzsverama mācību praktiskā ievirze, uz ko norādīja arī mācību dalībnieki, sniedzot īstenotā vebināra novērtējumu.

Arī turpmāk sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem plānots īstenot Latvijas institūcijām dažāda veida mācības un pasākumus kibernoziedzības apkarošanas un IT analītikas jomā.
 
Pasākumā kopumā piedalījās ap 50 Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu, Prokuratūras un Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki.


Pasākums tika organizēts sadarbībā ar ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att