Projekta aktualitātes
sapulces

2021. gada 21. maijā, turpinot tieši pirms gada Valsts administrācijas skolā aizsākto vebināru ciklu valsts pārvaldes darbiniekiem "Attālinātā darba vadība un organizācija", tiešsaistē īstenots jauns vebinārs šī cikla tematikā - "Pārliecinoša un iedarbīga attālinātā sapulce".

Vebinārs tapis pēc Valsts administrācijas skolas īstenotā projekta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” š.g. aprīlī veiktās aptaujas par valsts pārvaldei aktuālajām mācību vajadzībām, 
kur atzīmēts –

esam nonākuši krasi atšķirīgā darba ikdienā”, kurā “no vadītāja sagaidām efektīvu komandas vadīšanu, produktīvu gaisotni komandā, un tas viss jāveic attālinātā darba režīmā” un tam “nepieciešams profesionāļu ieteikums un praktiski instrumenti veiksmīgākai šīs vadītāja funkcijas izpildei.

Vebinārā, kuru vada biznesa trenere, mācību programmu dizainere un metodoloģe ar 20 gadu pieredzi personāla apmācību un attīstības jomā Jelena Horoškina, praktiski par to – 

  • kā organizēt attālinātas sapulces, kurās komandai tiek izvirzīti skaidri mērķi un veicināta augsta iesaiste to sasniegšanai, 
  • kā izveidot produktīvu video-kontaktu ar kolēģiem, saglabāt organizācijas vienotības sajūtu un nodrošināt komunikācijas plūsmu,
  • kādi pieejami ērti lietojami interaktīvie rīki un lietojami paņēmieni, kas pierādījuši savu efektivitāti, attālināto sapulču un darba grupu vadīšanai. 

Vebināra tiešsaistei pieslēdzās vairāk kā 630 dalībnieki no valsts pārvaldes projekta mērķa grupas iestādēm, un tas noder ikvienam, kas strādā attālināti.

Tiešsaistes videoieraksts un prezentācijas

 


Mācību pasākums notika Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros

logo