Projekta aktualitātes Jaunumi
Kompass uz zila un sarkana fona

Š.g. 22.martā Valsts administrācijas skola īstenoja vebināru “Vērtību kompass: kā definēt un ieviest vērtības jūsu organizācijā”. Vebinārā ar savu pieredzi dalījās publiskās un privātās jomas pārstāvji, sniedzot dalībniekiem zināšanas un praktiskus instrumentus, lai:

 • ieviestu vērtības un vēlamo uzvedību savā organizācijā
 • radītu ētisku un profesionālu darba vidi
 • paaugstinātu darbinieku motivāciju un lojalitāti.

Vebinārs bija plaši apmeklēts, tajā piedalījās vairāk kā 1400 publiskās pārvaldes darbinieku. Apkopojot auditorijas uzdotos jautājumus, tos var iedalīt piecās daļās:

 • Atbildība par vērtību ieviešanu:
  • Kam ir iniciatora loma?
  • Kā panākt vienotu izpratni par vērtībām dažādos līmeņos?
 • Vadības un darbinieku sadarbība:
  • Kā rīkoties, ja vadītāja rīcība ir pretrunā ar vērtībām?
  • Kā motivēt darbiniekus iesaistīties vērtību īstenošanā?
 • Organizācijas kultūras veidošana:
  • Kā apvienot dažādu paaudžu darbiniekus kopējā mērķa sasniegšanai?
  • Kā veicināt atvērtas komunikācijas un uzticēšanās kultūru?
 • Ētika un atbildība:
  • Kā nodrošināt objektīvu pārkāpumu izskatīšanu?
  • Kā veicināt darbinieku iesaistīšanos uzlabojumu ieteikšanā/ ieviešanā?
 • Darbinieku motivācija un labsajūta:
  • Kā novērst izdegšanu un veicināt darbinieku labsajūtu?
  • Kā panākt godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem?

Apkopojot vebināra secinājumus, var apgalvot, ka:

 • vērtību definēšana un ieviešana ir nepārtraukts process, kas prasa visu organizācijas dalībnieku iesaistīšanos.
 • atvērta komunikācija, uzticēšanās un savstarpēja cieņa ir pamatā pozitīvai organizācijas kultūrai.
 • darbinieku labsajūta un motivācija ir cieši saistīta ar organizācijas vērtībām un to īstenošanu.

 

 Pasākums tika īstenots ES Atveseļošanas fonda projekta Nr.6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība” ietvaros

Projekta logo