Iekšējo auditoru sertifikācijas pārbaudījuma jautājumi

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju ir aktualizējusi iekšējo auditoru sertifikācijas pārbaudījuma jautājumus.

Jautājumi ir sadalīti pa 10 jomām atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība” 8. punktam.

2016.gada augustā Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju ir nodrošinājusi 3.jomas „Iekšējā audita veidi un sistēmas” un 5.jomas „Riski un risku vadība” jautājumu aktualizēšanu.

10 pārbaudījuma jautājumu jomas:

Lai atvieglotu kandidātiem sagatavošanos pārbaudījumam, Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamentu pirms pārbaudījuma organizē konsultāciju.

Ja kandidātiem gatavošanās laikā rodas neskaidrības attiecībā uz pārbaudījuma jautājumiem, jautājumus var uzdot FM Iekšējā audita departamenta ekspertiem. Kontakti: