Mācību pārvaldības sistēma ir izstrādāta ar mērķi nodrošināt efektīvu Valsts administrācijas skolas pamata funkciju procesu atbalstu, nodrošinot vienotu elektronisku vidi mācību procesu plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā.

VAS MPS mērķi
  • Komunikācijas uzlabošana ar mācību dalībniekiem, iestāžu koordinatoriem un pasniedzējiem, kas turpmāk no sistēmas saņems automātiski atgādinājumus, uzaicinājumus uz mācībām un citus svarīgus paziņojumus.
  • Nepieciešamo mācību pārvaldības resursu efektīvs izlietojums, manuāli veicamo darbību automatizācija, izvairīšanās no datu vairākkārtīgas ievades.
  • ES fondu projektu mācību īstenošanas administrēšana, uzraudzība un nepieciešamo atskaišu sagatavošana.
VAS MPS priekšrocības
  • Mācību dalībnieki savā lietotāja profilā ērti var sekot līdzi gan notikušajiem, gan plānotajiem kursiem; vienuviet redzēt visus saņemtos sertifikātus, kā arī brīvi piekļūt mācību materiāliem.
  • Iestāžu koordinatoriem ir pieejama ērta un optimizēta dalībnieku pieteikšana mācību kursiem, ļaujot nepieciešamo informāciju par dalībniekiem ievadīt tikai vienu reizi, tādejādi arī ieekonomējot iestāžu koordinatoru laiku.
  • Gan privātpersonas, gan iestāžu darbinieki varēs daudz ātrāk un ērtāk pieteikties mācībām, izmantojot mācību katalogu.
  • VAS darbinieku mācību koordinēšanas darba optimizācija un automatizācija.
Noskaties, lai labāk orientētos!

Mācību pārvaldības sistēma izstrādāta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”  un ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

ESF logo