Projekta mērķis ir attīstīt ērtu, mūsdienīgu un uz lietotāju orientētu publiskās pārvaldes mācīšanās un attīstības koplietošanas platformu.

Īstenošanas periods: 2023.gada decembris līdz 2026.gada 31.augustam

Budžets: 1 680 000 EUR (Atveseļošanas fonds) un 286 846 EUR (valsts budžeta finansējums)

Papildu informācija par projektu: Ministru kabineta rīkojums “Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana" pases un koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu”.

 

Projekta logo