Valsts administrācijas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.vas.gov.lv/lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts administrācijas skolas tīmeļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažās sadaļās ir mazāks krāsu kontrasts;
  • Dažiem attēliem nav viegli uztverams alternatīvais teksts;
  • Vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;
  • Dažām sadaļām nav nodrošināta “viegli lasīt” funkcionalitāte;
  • Videosaturam nav pievienoti subtitri.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 06.01.2021.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Valsts administrācijas skolu rakstot: vas@vas.gov.lv vai zvanot: tālr. +37167229116

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: vas@vas.gov.lv

Zvaniet: +37167229116

Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 06.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore.