Statuss:
Citi projekti
sarkani un balti papīra kuģīši

ES programmas Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta Nr.: 2020-1-LV01-KA202-077571 “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana valsts pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” ietvaros Latvijas Valsts administrācijas skola (LVAS) sadarbībā ar KSAP - Leha Kačiņska Valsts administrācijas skolu Polijā, SIP - Society in Progress Grieķijā un MetaCoach Latvijā ir izstrādājusi inovatīvu koučinga instrumentu rokasgrāmatu, kas ietver interaktīvas koučinga metodes publiskā sektora darbiniekiem kā līdzekli publisko pakalpojumu uzlabošanai, uzlabojot darba apstākļus.

Projekta komanda apvienoja savas zināšanas un pieredzi, lai izveidotu šo koučinga rīku rokasgrāmatu, un pārbaudīja to praksē, apmācot izmēģinājuma grupas visās trīs valstīs. Rokasgrāmatā aprakstītās metodes ir izvēlētas, lai veicinātu vidējā un zemākā līmeņa vadītāju pašattīstību un uzlabotu viņu prasmes veidot mazāk saspringtu darba vidi.
Laika periods 2021-2022. gads.

Koučinga eksperti:

  • LVAS - Latvijas Valsts administrācijas skola: Sandra Prince;
  • KSAP - Leha Kačiņska Valsts publiskās administrācijas skola: Anna Jaroń un Marcin Sakowicz;
  • SIP - Society in Progress: Efthalia-Natalia Tousiaki;
  • MetaCoach: Laila Snidzāne un Joanna Kristīne Golubeva.

Projekta vadītāji:

  • Latvijas Valsts administrācijas skola, Latvija;
  • MetaCoach, Latvija.