Statuss:
Citi projekti
logo

Valsts administrācijas skolā iesaistīta divu Erasmus Plus programmas starptautisko sadarbības projektu īstenošanā

ERASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projektā “Pieaugušo izglītības pedagogu apmācības kurss”, vienošanās Nr. 2017-1-LV01-KA204-035473, projekta vadošais partneris ir VAS, sadarbības partnerorganizācijas -  Polijas Publiskās Administrācijas akadēmija un Somijas Publiskās pārvaldes vadības institūts HAUS. Projekta laikā tiks izstrādātas vadlīnijas un apmācības pasniedzējiem, tādās jomās kā dizaina domāšana, inovācijas valsts pārvaldē, kritiskā domāšana.
 
Savukārt otrajā projektā VAS ir sadarbības partnera loma Horvātijas ERASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projektā “Pasniedzēju kompetenču stiprināšana pieaugušo izglītības jomā”, vienošanās Nr. 2017-1-HR01-KA204-035390.  Projekta mērķis uzlabot pieaugušo izglītību 5 projekta sadarbības partneru valstīs – Horvātijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, definējot pieaugušo izglītotāju pamatkompetences, kā arī nodrošinot apmācības un dažādus seminārus.