Mērķis ir palielināt publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā, lai izstrādātu digitālajam laikmetam atbilstošu politiku, sniedzot ieguldījumu noteikto mērķu sasniegšanā saistībā ar vienotu ietvaru digitālo pamata prasmju novērtēšanai, mācību vajadzību identificēšanai, plānošanai un novērtēšanai, tai skaitā atbilstoši– DigComp ietvaram.

Īstenošanas periods: 2023.gada novembris līdz 2026.gada 31.augustam

Budžets: 8 250 000 EUR (Atveseļošanas fonds) un 1 403 355 EUR (valsts budžeta finansējums)

Papildu informācija par projektu: Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2.2.i. investīcijas “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanu””.

 

Projekta logo