Sertificēto auditoru saraksts
Auditori, kam piešķirts Valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts
Sert. Nr. Auditora vārds, uzvārds Sert. piešķiršanas datums
2 Ingars Zariņš 24.05.2011.
3 Inese Brēmane 24.05.2011.
4 Elīna Gabranova 24.05.2011.
5 Una Brīvība 22.11.2011.
6 Roberts Jansons 22.11.2011.
7 Elīna Valeine 22.11.2011.
8 Gita Mežupa 22.11.2011.
10 Sniedzīte Sprukta 22.05.2012.
11 Unda Ūdre 22.05.2012.
12 Agnese Burgmane 22.05.2012.
13 Līga Rozenberga 22.05.2012.
14 Žanete Abramenko 22.05.2012.
17 Gita Sirmā 22.05.2012.
19 Ingita Sapunova 27.11.2012.
20 Jūlija Adamoviča 27.11.2012.
21 Ināra Auziņa 27.11.2012.
22 Ginta Salamane - Lipčika 27.11.2012.
23 Gatis Rūze 27.11.2012.
24 Ginta Millere 27.11.2012.
25 Edgars Švirksts 27.11.2012.
26 Evita Krilova 27.11.2012.
27 Jānis Anspoks 29.05.2013.
28 Aija Butkāne  29.05.2013.
29  Agnese Civjane  29.05.2013. 
30  Kaspars Dukaļskis  29.05.2013. 
31  Zaiga Eglīte  29.05.2013. 
32  Inga Fībiga  29.05.2013. 
33  Vija Kurpniece 29.05.2013. 
34  Kristīne Kalniete  29.05.2013. 
35  Zane Prūse  29.05.2013. 
36  Jolanta Puznere  29.05.2013. 
37  Irina Rodina  29.05.2013. 
38  Agrita Salceviča  29.05.2013. 
39  Katrīna Spruča  29.05.2013. 
40  Arnis Strods  29.05.2013. 
41  Vita Užule  29.05.2013. 
42  Silvija Zaharāne  29.05.2013. 
43  Antra Zomerfelde  29.05.2013. 
44  Antra Bierne  29.05.2013. 
45  Ieva Grīnerte  29.05.2013. 
46  Zanda Janušauska  29.05.2013. 
47  Laila Lazdāne  29.05.2013. 
48  Ingūna Trūle  29.05.2013. 
49 Rita Domiņa 07.08.2013. 
50 Jānis Kalugins 07.08.2013.
51 Ieva Piķiere-Some  26.11.2013.
52 Romēna Šulca 07.07.2014.
53 Līga Lazdiņa 01.12.2014.
54 Rita Meikšāne 01.12.2014.
55 Ieva Rupeika-Roķe 01.12.2014.
56 Ilze Sprindžuka-Golubcova 01.12.2014.
57 Dace Reke 01.12.2014.
58  Elīna Krastiņa 29.05.2015.
59  Dace Kurša 29.05.2015.
 60  Egons Vilde   02.07.2015. 
61 Aivars Valters 26.11.2015.
62 Uldis Lubāns 26.11.2015.
63 Indra Ozola 26.11.2015.
64 Oskars Gozis 26.05.2016.
65 Gundega Bremmane 26.05.2016.
66 Vizma Cērpe 25.11.2016.
67 Raitis Krūze 25.05.2017.
68 Aigars Zakars 25.05.2017.
69 Laima Zeimule-Priževoite 25.05.2017.
70 Anita Ziemele 25.05.2017.
71 Kristīne Greitāne 14.06.2017.
72 Daiga Margarita Gallere 05.12.2017.
73 Rigonda Kaiko 23.05.2018.  
74 Signe Linde 23.05.2018.
75 Jeļena Grossmane 23.05.2018.
76 Rūdolfs Jeromāns 04.06.2019.
77 Irena Tirāne 04.06.2019.
78 Aldis Vindačs 04.06.2019.
79 Aija Stūrmane 04.06.2019.
80 Inga Veidere 04.06.2019.
81 Līga Rušiņa 22.07.2019.
82 Sintija Ivanova 30.11.2021.
83 Anita Pušpure 30.11.2021.
84 Sarmīte Sazončika 30.11.2021.
85 Sarmīte Strazdiņa 30.11.2021.
86 Liene Žvirble 30.11.2021.
Auditori, kam, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 10. jūnija noteikumiem Nr.307 „Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība”, piešķirts otrā līmeņa sertifikāts
(pielīdzināms auditora sertifikātam)
Sert. Nr. Auditora vārds, uzvārds Sert. piešķiršanas datums
1 Ārija Gaile 19.12.2003.
5 Lelde Veidemane 19.12.2003.
7 Armands Ābelis 19.12.2003.
13 Gita Kūkoja 07.04.2004.
18 Zanda Rulle 07.04.2004.
20 Aija Rieba 07.04.2004.
19 Ingrīda Kalniņa-Junga 07.04.2004.
30 Inta Bergmane 16.06.2004.
26 Antra Bogdanova 16.06.2004.
27 Normunds Rudzītis 16.06.2004.
24 Inguna Zvane 16.06.2004.
34 Dana Stauvere 26.05.2009.
35 Jeļena Šokele 26.05.2009.
36 Anna Štāne 26.05.2009.