+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Starptautiskā sadarbība
Starptautiskās sadarbības attīstība ir viena no Valsts administrācijas skolas darbības prioritātēm.  Mērķis - kopīgu projektu īstenošana un pieredzes apmaiņa ar Eiropas Savienības valstu un Centrālāzijas un Austrumu partnerības valstu mācību institūcijām, mācību pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana un valsts pārvaldē nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšana, labās prakses pārņemšana.

2015.gadā nozīmīgākās aktivitātes
 • DISPA tīkla (Directors of Institutes and Schools of Public Administration) sanāksmes “Mērķi mūsdienīgā valsts pārvaldē un mācību organizāciju ieguldījums” organizēšana Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros 4.-5.jūnijā, Rīgā. Sanāksmē piedalījās 37 delegāti no 24 valstīm - dažādu administrācijas skolu un institūtu direktori;
 • Dalības atsākšana NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) sadarbības tīklā;
 • kopīgas mācību programmas Contemporary Public Administration Management izstrāde sadarbībā ar Galilejas Starptautisko vadības institūtu (Galilee International Management Institute);
 • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” īstenošana;
 • Dienvidāfrikas - Eiropas Savienības stratēģiskās partnerības dialoga grupas (South Africa- European Union Strategic Partnership The Dialogue Facility) organizētais kolokvijs Pretorijā, Dienvidāfrikas Republikā;
 • Iesaistīšanās OECD Administrācijas skolu tīkla darbā un sanāksmēs;
 • divu dienu mācību organizēšana Azerbaidžānas Republikas Prezidenta Civildienesta komisijas vadības pārstāvjiem (Civil Service Commission of the President of the Republic of Azerbaijan).
 
2014.gada notikumi starptautiskās sadarbības jomā:
 • piedalīšanās Eiropas Administrācijas skolas (European School of Administration) mācību kursos un pieredzes apmaiņas vizīte Briselē, Beļģijā;
 • vizīte Lietuvas Finanšu ministrijas ES Strukturālās palīdzības vadības departamentā un dalība sanāksmē par ES fondu administrēšanas mācībām;
 • Igaunijas Top Civil Service Excellence Center (atbild par augstākā līmeņa vadītāju mācībām un atlasi) apmeklējums un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem;
 • Vācijas valsts pārvaldes delegācijas uzņemšana European Reciprocal Training programmas ietvaros. Tikšanas laikā katram delegācijas dalībniekam bija iespēja dalīties pieredzē ar savas jomas ekspertu Latvijā, tiekoties individuālās sarunās;
 • dalība Eiropas valstu publiskās administrācijas institūtu ikgadējā konferencē (SCEPSTA Annual Conference 2014) Stokholmā;
 • sadarbības līguma parakstīšana ar Kazahstānas Republikas Prezidenta Valsts administrācijas akadēmiju;
 • dalība Austrumu partnerības valsts pārvaldes reformu paneļa seminārā Viļņā un ieskats Lietuvas publiskās administrācijas mācību sistēmas organizācijā;
 • sarunas ar Ukrainas Nacionālās pārvaldes akadēmiju par prakses vizītēm Latvijā;
 • Dienvidāfrikas administrācijas skolas pārstāvju vizīte Latvijā Dienvidāfrikas - Eiropas Savienības stratēģiskās partnerības dialoga grupas (South Africa- European Union Strategic Partnership The Dialogue Facility) aktivitāšu ietvaros, uzsākot kopīgu darbu;
 • projekta pieteikums Nordplus mācību programmas izveidei kopā ar Somijas un Igaunijas partneriem;
 • pieteikums Erasmus plus programmai VAS darbinieku pieredzes apmaiņas vizītei Polijas Nacionālajā Valsts administrācijas skolā.