Mācību īstenošanas dinamika 2016-2019

attatt

Mācībās kā profesionālās pilnveides pasākumos dalībnieki saņem 2 veidu sertifikātus, no kuriem pirmais apliecina dalību mācībās, bet gadījumos, kad mācību pasākums ietver zināšanu pārbaudi, tiek izsniegts otrs - sertifikāts par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu.
 
 
Mērķgrupas dalībniekiem izsniegtie sertifikāti projekta mācībās 2016-2019

att

Sasniegtā mērķgrupas dalība projekta mācībās pa resoriem 2019

att

TOP 5 mērķgrupas iestādes pēc sasniegtās dalības mācībās 2016-2019

attattattatt