2020. gadā pavasarī un rudenī (kopumā vairāk nekā 5 mēnešus) Latvijā epidemioloģiskai drošībai globālās pandēmijas apstākļos Covid -19 ierobežošanai noteikta ārkārtas situācija, kuras laikā un ietekmē projekta mācību īstenošanai attīstīti jauni risinājumi mācību norisei aktuāli pieejamā formātā - klātienes attālinātās mācības saziņas platformās.

Mērķgrupas dalībniekiem izsniegtie sertifikāti projekta mācībās 2016-2020

Sasniegtā mērķgrupas dalība projekta mācībās pa resoriem 2020

TOP 5 mērķgrupas iestādes pēc sasniegtās dalības mācībās 2016-2020

TOP 5 mērķgrupas iestādes pēc mācību struktūras daļās izsniegtiem sertifikātiem 2016-2020

Valsts administrācijas skolas Mācību pārvaldības sistēmā (MPS) projekta ietvaros nodrošinātas mācības e-vidē: Vienotā moduļa programmā ”Uzņēmējdarbība un ekonomika”.

Valsts administrācijas skolas Mācību pārvaldības sistēmā (MPS) projekta ietvaros attīstītas un pieejamas mācības e-vidē: Pamatmoduļa (V) programmā ”Publiskais iepirkums”.

Projekta mācību ietvaros (pamatmoduļu un specializēto mācību programmās) turpināta iekšējo treneru sagatavošana publisko pakalpojumu un efektīvas rīcībpolitikas dizainam, un LEAN sistēmas metodēs.