Informācija par iestādi vieglajā valodā

 

Valsts administrācijas skola ir valsts iestāde. Saīsinājumā to sauc par VAS. 

VAS izveidoja 1993.gadā. VAS darbu pārrauga Valsts kanceleja. VAS vada direktore Agita Kalviņa.

VAS organizē mācības un kursus darbiniekiem, kas strādā valsts iestādēs. Mācības ir īslaicīgas, parasti viena vai divas dienas. Mācības ir dažādās jomās, tās palīdz uzlabot zināšanas par valsts pārvaldi, juridiskajiem jautājumiem, komunikāciju, iemācīties angļu vai franču valodu. 

VAS piedāvā maksas un bezmaksas mācības.

VAS īsteno divus lielus Eiropas Savienības projektus, kas sniedz iespēju valsts iestādēm uzlabot sadarbību ar uzņēmējiem, kā arī mazināt korupciju.

 

Ar Valsts administrācijas skolu var sazināties

  • rakstot e-pastu vas@vas.gov.lv 

  • zvanot pa tālruni 67229116

  • vēstuli var nosūtīt arī pa pastu, adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, Latvija, LV-1050