Projekta aktualitātes

att2018.gada 12. septembrī  ar Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” atbalstu tika organizēta starptautiska konference “VID 25: Atvērti nākotnei”. Konference bija veltīta ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai un Valsts ieņēmumu dienesta 25. pastāvēšanas gadskārtai.

Konferences uzmanības fokusā bija izaicinājumi un risinājumi ēnu ekonomikas novēršanas un apkarošanas jomā. Konferences darbs ticis organizēts paneļdiskusijās, kurās apsprieda aktuālos jautājumus saistībā ar sociālo atbildību, drošību, datiem un analītisko darbu, kā arī paaudžu atšķirībām, to saikni un ietekmi uz nodokļu politiku, kā arī citiem aspektiem. Paneļdiskusijās piedalījās gan publiskā sektora pārstāvji, gan virkne ekspertu no uzņēmējdarbības sektora, sociāliem partneriem, akadēmiskām institūcijām. Pieredzē dalījās arī ārvalstu eksperti.

Konferencē piedalījās ap 230 dalībniekiem no Latvijas un ārvalstu institūcijām un organizācijām.


Valsts administrācijas skolas īstenotais ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att