Jaunumi
Persona strādā ar portotīvo datoru

Pieejamie kursi:

  • Interešu konflikta novēršana (padziļinātais kurss)
  • Korupcijas novēršana
  • Iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveide institūcijā (kursam ir 3 līmeņi: pamatkurss, padziļinātais kurss, kurss vadītājiem).

Sīkāka informācija par katru kursu pieejama šeit:

Pieteikšanās:

Pieteikšanās mācībām un mācību apguve notiek patstāvīgi Mācību pārvaldības sistēmā (MPS): https://mps.vas.gov.lv/

Lai pieteiktos mācībām, MPS  "Kalendārā" izvēlieties datumu, kurā ieplānots konkrētais kurss un klikšķiniet uz “Pieteikties”.

Mācību noslēgumā, sekmīgi nokārtojot noslēguma testu, dalībnieks saņems sertifikātu par dalību (izņemot kursu vadītājiem, tajā nav paredzēts noslēguma tests).

 

Mācības izstrādātas un finansētas ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros