Jaunumi
Uzraksts Digitālā akadēmija

No 11. līdz 12. aprīlim norisinājās Ieslodzījuma vietu pārvaldes organizētā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" noslēguma konference "PROFESIONĀLISMS: CAUR KOREKCIJU UZ DROŠĪBU". Konferences ietvaros Valsts administrācijas skolas Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas* mācību programmu vadītāja Linda Koliņa sniedza prezentāciju par tēmu "Digitālā transformācija personāla izglītošanā".

Savas uzstāšanās laikā Linda Koliņa akcentēja personāla digitālo prasmju un datu pratības nozīmi mūsdienu publiskās pārvaldes attīstībā. Tika uzsvērts, ka datos balstīta pieeja problēmu risināšanai kļūst arvien svarīgāka, un personālam ir jāspēj efektīvi apstrādāt un analizēt datus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus.

Linda Koliņa dalījās arī pieredzē par to, kā Valsts administrācijas skola veicina digitālo prasmju attīstību publiskās pārvaldes iestādēs. Viņa iepazīstināja ar iestādes piedāvātajām un plānotajām mācību programmām Digitālās akadēmijas ietvaros, kas palīdz valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem apgūt nepieciešamās digitālās prasmes un celt profesionālo kvalifikāciju, iedrošinot ikvienam individuāli un tādējādi arī valstij kopumā ļauties digitālās transformācijas ceļojumam.

* Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija ir Valsts administrācijas skolas īstenots projekts, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzekļiem (Projekta Nr.2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001).

Projekts tiks īstenots līdz 2026. gada 1. jūnijam, un  tā mērķis ir paaugstināt digitālās prasmes vismaz 62 900 valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku. Projekta ietvaros tiks izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču ietvars, mācību ceļa kartes, veidoti un piedāvāti mācību un attīstības pasākumi kompetenču pilnveidei, kā arī izstrādāts mācību ietekmes novērtējums.

Vairāk informācijas par projektu: Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija | Valsts administrācijas skola (vas.gov.lv)

ES logo un Digitālās akadēmijas logo