Kursi
uz galda dators, bloknots, zīmulis un telefons

Uzsākot jauno gadu, Valsts administrācijas skola aicina piedalīties mācībās par to, kā:

  • ar konkrētiem praktiskiem paņēmieniem ikdienā veicināt savu un kolēģu darba motivāciju;
  • izveidot veiksmīgu prezentāciju PowerPoint;
  • plānot un vadīt savu laiku;
  • modelēt, vizualizēt un analizēt datus, izmantojot Power BI;
  • vizuāli tiešsaistē noformēt dažādus materiālus (ar Canva.com, Piktochat.com, Postermywall.com);
  • izmantot MS Teams iespējas efektīvai saziņai un darba organizācijai;
  • izprast procesuālo tiesību normu un administratīvā pārkāpuma procesa principus caur tiesu praksi;
  • padziļināti strādāt ar liela apjoma datu analīzes rīkiem, to lietošanas iespējām (Excel 6);
  • veicināt savu un komandas psihoemocionālo un fizisko veselību, ievērojot konkrētus ergonomikas principus;
  • ievadīt valsts pārvaldes specifikā nodarbinātos, kuri nesen uzsākuši darbu valsts pārvaldē (bezmaksas kurss).

Kā arī par citām tēmām, kas palīdzēs Jūsu profesionalitātes veicināšanai.

Mācību piedāvājums janvārī pievienots pielikumā.

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
dace.abizare [at] vas.gov.lv

Anete Pērkone

Mācību eksperte
anete.perkone [at] vas.gov.lv