Jaunumi

Valsts administrācijas skola izsludina pieteikšanos Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem 2021.gada pavasara semestrim.

Kursa mērķis: uzlabot mācību dalībnieku komunikatīvo kompetenci angļu valodā, gan attīstot prasmes pielietot jau esošās angļu valodas zināšanas, gan apgūstot jaunas zināšanas (leksika, gramatika) ar praktisku vingrinājumu palīdzību interaktīvā vidē. Veidot un nostiprināt mācību dalībnieku pārliecību par savām komunikatīvajām spējām un izaugsmes iespējām.

Mērķauditorija: publiskā sektora nodarbinātie, kuri vēlas pilnveidot savas angļu valodas zināšanas.

Vieta: Mācības notiks tiešsaistē videokonferenču platformā ZOOM .

Laiks: provizoriski mācības sāksies februāra vidū un ilgs līdz jūnija vidum (60 akadēmiskās stundas). Precīzāki nodarbību datumi un laiki tiks nosūtīti katram individuāli pēc zināšanu līmeņa noteikšanas un sadalīšanas grupā. 

Līmeņa noteikšanas tests: zināšanu līmeņa noteikšana tiks organizēta tiešsaistē š.g.11.februārī. Zināšanu līmeņa noteikšana nepieciešama tikai tiem dalībniekiem, kuri pirmo reizi piesakās mācībām Valsts administrācijas skolā.

Līmeņi: Tēmas sarežģītības pakāpe un dziļums atkarīgs no mācību dalībnieku angļu valodas zināšanu līmeņa, kas tiek noteikts pirms mācību uzsākšanas.

Kursa cena: 300 EUR+ (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

Pieteikšanās Valsts administrācijas skolas tīmekļa vietnē https://registracija.vas.gov.lv/lv/

 

 

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
dace.abizare [at] vas.gov.lv