Jaunumi Kursi
sarkani un balti papīra kuģīši

Ir izsludināta pieteikšanās Profesionālās angļu valodas mācībām publiskās pārvaldes darbiniekiem mācību grupai bez priekšzināšanām.

Zināšanu līmenis: A1.1. (false beginners) bez priekšzināšanām vai vājām zināšanām.

Plānotais mācību norises laiks: no 2023.gada 21.novembra līdz 2024.gada martam/aprīlim.

Mācību ilgums: 30 nodarbības; tikšanās 2 reizes nedēļā, kopā 60 akadēmiskās stundas.

Mācību grafiks: otrdienas un ceturtdienas plkst.8.30-10.00.

Mācību norises vieta: tiešsaiste, videokonferenču platforma ZOOM.

Sertifikāts: Mācību noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts. Lai saņemtu sertifikātu, obligāti ir jāapmeklē 70% nodarbību un jānokārto gala pārbaudījums.

Mācību cena: 322,00 EUR (+ PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

!!! Pirms piesakies mācībām dalībniekam jāizvērtē vai varēs veltīt pietiekami daudz laika mācību apmeklēšanai un mājasdarbiem.

Mācību dalībniekam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no mācību uzsākšanas dienas atteikties no mācībām bezmaksas. 

Pēc norādītā termiņa tiek iekasēta samaksa par mācībām pilnā apmērā, bez atmaksas iespējām.

Pieteikšanās ir noslēgusies!

Pasniedzēja ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, īstenojot mācību programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī īstenojot Britu padomes apmācības projektus. Sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu īsteno mācību programmu „Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem” kopš 2013.gada.

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
dace.abizare [at] vas.gov.lv