Projekta aktualitātes

attLai apzinātu komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, 2017.gada nogalē izstrādāts pētījums “Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.
 
Pētījums veikts Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (turpmāk – Projekts) ietvaros.
 
Lai novērtētu Projekta ietekmi, tā īstenošanas laikā paredzēts veikt trīs salīdzinošos vērtējumus par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, apzinot komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli par nepieciešamajām (pirmajā salīdzinošajā vērtējumā) un notikušajām (otrajā un trešajā salīdzinošajā vērtējumā) izmaiņām.
 
Saite uz pētījuma anotāciju
 
Saite uz pētījuma gala ziņojumu