Statuss:
Citi projekti
digisol
Rakstāmašīna, uzraksts E-learning
att

2019. gada nogalē Valsts administrācijas skola, kā vadošais partneris, uzsāka īstenot jaunu ERASMUS+ projektu “DIGISOL - Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem".

Projekta mērķis ir izstrādāt mācību kursu par digitālajiem risinājumiem pasniedzējiem un profesionālās izglītības pedagogiem, lai stiprinātu šo mācībspēku digitālās prasmes, apgūstot vispieprasītākos un visplašāk izmantotos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus.

Šajā kursā būs iekļauta inovatīva metodoloģija, kursu plānojums, nodarbību izklāsts un uzdevumi, lai šis kurss būtu gatavs tā lietošanai gan pieaugušo un profesionālās izglītības pasniedzējiem, gan arī citiem interesentiem.

Kursu veidos trīs mācību moduļi:

  1. Vebināri un komunikācijas rīki
  2. Failu un dokumentu koplietošanas rīki
  3. Kiberdrošība un digitalizācija

Mācību programma un kurss tiks veidoti, lai

  • uzlabotu ES valstu pasniedzēju digitālās prasmes un zināšanas par dažādiem digitālajiem risinājumiem, kas izmantoti jaunajā mācīšanās laikmetā;
  • uzzinātu, kā izmantot un pielietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • labāk izprast digitalizācijas jēdzienu un piemērot to atbilstoši viņu kompetences jomām.

Projekta īstenošanā piedalās sadarbības partneri ir no trim valstīm – SIA “Datorzinību centrs (Latvija), “Tehnoloģiju institūts sievietēm - Frauencomputerschule (ItF e.V.) Kassel” (Vācija) un "Tartu VEC - Tartu Kutsehariduskeskus" (Igaunija).


Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projekta "DIGISOL - Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem" ietvaros, vienošanās Nr.2019-1-LV01-KA202-060434.

logo