+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Publiskie kursi
Valsts administrācijas skola īsteno mācību kursus, izmantojot sistēmisku pieeju. Izveidota moduļu sistēma, kuru veido 10 moduļi, tās mērķi ir nodrošināt mūsdienīgas un vienotas mācību kursus vadītāju  un speciālistu kompetenču pilnveidošanai, kas atbilst aktuālajām valsts pārvaldes  attīstības vajadzībām.

Moduļu sistēmas attīstība un pilnveide notiek saskaņā ar Valsts administrācijas skolai pieejamiem resursiem.

Īstenojam gan atvērtos kursus dalībniekiem no dažādām iestādēm, gan iekšējās mācības vienas iestādes ietvaros.
Esam atvērti Jūsu ierosinājumiem un vajadzībām.

 
Kontaktinformācija:
Linda Moše-Možus
Mācību un resursu pārvaldības daļas vadītāja
tālrunis: 67225997
e-pasts: linda.mose-mozus@vas.gov.lv