Statuss:
Citi projekti
karogs

Noslēdzās divu dienu starptautiskā konference “Efektīva mācību vadīšana valsts sektorā: kā kļūt par efektīvāku pieaugušo izglītības mācību vadītāju?” Valsts administrācijas skolas vadītā ERASMUS PLUS projekta ietvaros.

Konferences programma (latviešu valodā):

Konferences pirmajā daļā tika aplūkotas tēmas:
 

 • Aktualitātes cilvēkresursu attīstības jomā valsts pārvaldē, Katri Vintiša, Valsts Kancelejas valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja.
 • Nākotnes aktualitātes pieaugušo izglītībā, Raivis Freimanis, SIA "Intea" dibinātājs.
 • Apzinātības prakse pieaugušo izglītotāju darbā, Ansis Jurģis-Stabingis, apzinātības prakses eksperts.

Pirmās daļas nosēegumā konferences dalībniekiem tika prezentēts arī pats projekts, tā mērķi, ieguvumi un arī divi projekta laikā izstrādāti intelektuāli rezultāti:
 

 1. INOVATĪVS MĀCĪBU KURSS PASNIEDZĒJIEM: KURSA MĀCĪBU PROGRAMMA UN APRAKSTS (angļu valodā);
 2. DETALIZĒTS KURSA MĀCĪBU PLĀNS UN IZPILDES VADLĪNIJAS (angļu valodā).

 
Savukārt otrajā dienas daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties trīs interaktīvās darbnīcās latviešu un angļu valodās. Darbnīcās dalībniekiem tika piedāvāts apskatīt jaunā izstrādāta mācību kursa pasniedzējiem trīs dažādas tēmas un izmēģināt ar tām saistītas dažādas mācību aktivitātes:
 

 • Dziļākas un dažādākas mācīšanās veicināšana caur digitālo dimensiju.
 • Interaktīvu un iesaistošu mācību metožu izmantošana pieaugušo apmācībā.
 • Cik svarīga ir mācību vadītāja loma un attieksme?

 
Darbnīcas vadīja projektā iesaistītie pasniedzēji no Latvijas un no partnervalstu institūcijām :

 • Valsts administrācijas skola (Latvija)
 • KSAP - Polijas Nacionālā Valsts administrācijas skola (Polija)
 • HAUS Somijas valsts pārvaldes institūts (Somija).

 
 
Projekts īstenots ERASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projekta “Pieaugušo izglītības pedagogu apmācības kurss” ietvaros, vienošanās Nr. 2017-1-LV01-KA204-035473. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvo mācību kursu pasniedzējiem un vadlīnijas tā īstenošanai un pielietošanai gan pieaugušo izglītības sektorā,  gan arī citos izglītības sektoros.  Projekts tika īstenots sadarbojoties trīs projekta sadarbības partneru valstīm – Latvijai, Polijai un Somijai un nodrošinot dažādus mācību pasākumus pasniedzējiem projekta īstenošanas laikā.

Projekta laikā izstrādātie intelektuālie materiāli tika pārtulkoti lativiēsu un arī poļu valodās:
 

 1. INOVATĪVS MĀCĪBU KURSS PASNIEDZĒJIEM: KURSA MĀCĪBU PROGRAMMA UN APRAKSTS (latviešu valodā)
 2.  DETALIZĒTS KURSA MĀCĪBU PLĀNS UN IZPILDES VADLĪNIJAS (latviešu valodā) 
 3. INOVATĪVS MĀCĪBU KURSS PASNIEDZĒJIEM: KURSA MĀCĪBU PROGRAMMA UN APRAKSTS (poļu valodā)
 4. DETALIZĒTS KURSA MĀCĪBU PLĀNS UN IZPILDES VADLĪNIJAS (poļu valodā)